English

Tags: Rangsit

Giao lưu với Đại học Rangsit

15/08/2012

Chiều 13/8/2012, Thầy Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân cùng tập thể giảng viên, sinh viên Khoa Ngoại ngữ, Đào tạo Quốc tế...

Giao lưu giữa Sinh viên Duy Tân và Đoàn Sinh viên P2A Rangsit

23/10/2013

Trên hành trình đến các nước Asean giao lưu văn hóa, đoàn sinh viên P2A Rangsit (Thái Lan) đã đến Đại học Duy Tân để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập với sinh viên Duy Tân. Không khí buổi giao lưu...

Sinh viên Duy Tân Giao lưu với Đại Sứ P2A Rangsit - Thái Lan

24/04/2015

Ngày 21/4/2015, sinh viên Kittisak Rojsangrat - Đại sứ P2A của Đại học Rangsit (Thái Lan) đã đến Đại học Duy Tân để giao lưu và chia sẻ những thông tin thú vị ...

Giao lưu cùng Sinh viên Đại học Rangsit Thái Lan

17/07/2017

Từ ngày 15 - 18/7/2017, Đoàn sinh viên P2A của Đại học Rangsit (Thái Lan) đã đến Đại học Duy Tân để giao lưu đồng thời tham gia các nhiều chuyến đi tìm hiểu văn hóa, đất nước...

Giao lưu Văn hóa giữa Đại học Duy Tân và Đại học Rangsit Thái Lan

10/10/2018

Sáng ngày 9/10/2018, Đại học Duy Tân đã tổ chức buổi giao lưu với giảng viên và sinh viên Đại học Rangsit Thái Lan tại số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Tham dự buổi giao lưu có sự tham gia của các sinh viên Đại học Rangsit cùng đông đảo sinh viên các khoa Đào tạo Quốc tế, sinh viên chương trình ADP,

Giao lưu Văn hóa với Sinh viên Temasek Polytechnic (Singapore) và Đại học Rangsit (Thái Lan)

19/07/2019

Sáng ngày 17/7/2019, Phòng Trao đổi Sinh viên Toàn cầu tổ chức buổi giao lưu văn hóa giữa sinh viên Đại học Duy Tân với giảng viên, sinh viên trường Temasek Polytechnic (Singapore) và Đại học Rangsit (Thái Lan). Là hoạt động nằm trong chương trình Passage to ASEAN - P2A, buổi giao lưu ý nghĩa này mang...