English

Tags: Phương pháp giảng dạy

Cải tiến Phương pháp dạy môn Khoa học Xã hội trước Yêu cầu Đổi mới

04/12/2015

Sáng 3/12/2015, Đại học Duy Tân đã tổ chức Tọa đàm “Cải tiến phương pháp giảng dạy các môn Khoa học Xã hội và Nhân văn trước yêu cầu đổi mới” tại Phòng 702 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...