English

Tags: Montgomerie Links Viet Nam

Lễ ký kết giữa ĐH Duy Tân và Montgomerie Links Viet Nam

09/08/2012

Sáng ngày 09/8/2012, Lễ ký kết hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Montgomerie Links Viet Nam đã diễn ra tại phòng 702 - K7/25 Quang Trung với sự hiện diện của ông Huỳnh Văn Nhiệm...