English

Tags: Internet kết nối vạn vật

Đại học Duy Tân tổ chức Hội thảo về Lý thuyết và Ứng dụng của Tính toán Thông minh

Đại học Duy Tân tổ chức Hội thảo về Lý thuyết và Ứng dụng của Tính toán Thông minh

01/12/2018

Trong 2 ngày 29 và 30/11/2018, Đại học Duy Tân phối hợp với Quỹ Nghiên cứu Pioneer và Hiệp hội Máy tính Ấn Độ tổ chức Hội thảo Quốc tế về Lý thuyết và Ứng dụng của Tính toán Thông minh lần thứ 7 năm 2018 (FICTA 2018). Hội thảo là dịp để những người làm công tác nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực...