English

Tags: Hội nghị Giao ban

Hội nghị Giao ban lần thứ I của Khối Thi đua Ngoài Công lập

30/11/2016

Chiều ngày 25/11/2016, Hội nghị Giao ban lần thứ I của Khối Thi đua các trường Đại học - Cao đẳng Ngoài Công lập trên địa bàn Tp. Đà Nẵng đã diễn ra tại Phòng 702 - Đại học Duy Tân...