English

Tags: Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam

Phụ nữ Duy Tân “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

19/10/2010

Tối ngày 17/10/2010, tại nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Công đoàn Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức chương trình gặp mặt nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam...