English

Tags: Hội thảo Khoa học Quốc gia

Hội thảo Khoa học Quốc gia “Việt Nam - Châu Á: Những mối Quan hệ Lịch sử, Văn hóa và Văn học”

Hội thảo Khoa học Quốc gia “Việt Nam - Châu Á: Những mối Quan hệ Lịch sử, Văn hóa và Văn học”

24/05/2018

Sáng 23/5, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn -Trường Đại học Duy Tân phối hợp với Viện Nghiên cứu Đông Nam Á - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Việt Nam - châu Á...

“Việt Nam - Châu Á: Những mối quan hệ lịch sử, văn hóa và văn học”

“Việt Nam - Châu Á: Những mối quan hệ lịch sử, văn hóa và văn học”

24/05/2018

Hôm nay (23/5), tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia: “Việt Nam - Châu Á: Những mối quan hệ lịch sử, văn hóa và văn học”, do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á –Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cùng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Duy Tân phối hợp tổ chức...