English

Tags: Hội thao, Công nhân viên chức, Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động, ĐH Duy Tân, thi đấu, đoàn thể thao

Đại học Duy Tân - Khẳng định niềm tin tại Hội thao 2012

03/05/2012

Sáng ngày 25/04/2012, Đại học Duy Tân đã chính thức ra quân tham gia Hội thao Công nhân Viên chức Lao động Truyền thống lần thứ Ba - năm 2012. Đến với hội thao năm nay, đoàn cán bộ...