English

Tags: Giáo dục Hoa Kỳ

Giảng viên Duy Tân: Tiếp cận phương pháp giáo dục Hoa Kỳ

Giảng viên Duy Tân: Tiếp cận phương pháp giáo dục Hoa Kỳ

13/01/2011

Nhằm tạo điều kiện cho giảng viên tiếp cận với những phương pháp giảng dạy quốc tế, sáng ngày 11/01/2011 tại cơ sở K7/25 Quang Trung, trường Đại học Duy Tân đã khai giảng lớp tập huấn đổi mới phương pháp...

Hội thảo Giới thiệu Giáo dục Hoa Kỳ tại Đại học Duy Tân

Hội thảo Giới thiệu Giáo dục Hoa Kỳ tại Đại học Duy Tân

09/05/2016

Sáng ngày 6/5/2016, Đại học Duy Tân phối hợp với Câu Lạc bộ Cựu du học sinh tại Hoa Kỳ ở Tp. Hồ Chí Minh (US Alumni Club) và Lãnh sự Quán Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo...