English

Tags: DigiCon6

Xưởng phim Én Bạc Đại học Duy Tân với giải Bạc Cuộc thi làm Phim ngắn DigiCon6

Xưởng phim Én Bạc Đại học Duy Tân với giải Bạc Cuộc thi làm Phim ngắn DigiCon6

15/11/2017

Lễ Trao giải Cuộc thi làm phim ngắn DigiCon6 năm 2017 diễn ra tại Tòa nhà Marunouchi, Tokyo, Nhật Bản vào ngày 11/11/2017 đã vinh danh những nhà làm phim ngắn xuất sắc...

Xưởng phim của Đại học Duy Tân với giải Bạc Cuộc thi làm Phim ngắn DigiCon6

Xưởng phim của Đại học Duy Tân với giải Bạc Cuộc thi làm Phim ngắn DigiCon6

28/01/2018

Trong số các bộ phim được trao giải, phim Typo Master được sản xuất bởi Xưởng phim Én Bạc (Silver Swallows Studio - SSS) của Đại học (ĐH) Duy Tân đã xuất sắc giành giải Bạc tại DigiCon6...