English

Tags: Dell Việt Nam

Dell Việt Nam “Chắp cánh ước mơ” cùng Sinh viên Duy Tân

Dell Việt Nam “Chắp cánh ước mơ” cùng Sinh viên Duy Tân

15/04/2023

Nhằm khơi dậy, đánh thức sự tự tin, sức mạnh và khuyến khích các bạn sinh viên biến ước mơ trở thành hiện thực, Công ty Dell Technologies Việt Nam đã kết hợp với các đại lý tại Đà Nẵng và Đại học Duy Tân tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ” diễn ra vào ngày 15/4/2023. Hàng trăm sinh viên Duy Tân đã cùng hội tụ và thích thú khi được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị của chương trình...