English

Tags: Chung kết Cuộc thi “Business Idea DTU Season 2”

Chung kết Cuộc thi “Business Idea DTU Season 2” năm 2022

Chung kết Cuộc thi “Business Idea DTU Season 2” năm 2022

01/11/2022

Vào ngày 30/10/2022, Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Kinh tế thuộc Đại học Duy Tân đã tổ chức Chung kết Cuộc thi “Business Idea DTU Season 2” năm 2022. Chung kết cuộc thi có sự hiện diện Võ Đoàn Nhật Thành - Giám đốc Điều hành Rayma Asia, chị Hoàng Trương Bửu Hằng - Giám đốc Điều hành Stressnet Corporation, chị Phạm Thùy Dung – Giám đốc Điều hành Ba Hưng Bakery, PGS.TS. Phan Thanh Hải - Hiệu trưởng Trường Kinh tế...