English

Tags: Đạt Chuẩn Scopus - ISI

'Thị trường ngầm' mua bán bài báo khoa học: Công bố trên tạp chí quốc tế 'dỏm'

15/08/2020

Tiến sĩ Trần Nguyễn Hải, Viện Nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng tại TP.HCM (Trường ĐH Duy Tân), cho rằng tạp chí “dỏm”, nhà xuất bản “dỏm” ngày nay rất nhiều, ra đời liên tục và luôn thay đổi cách thức “dụ dỗ” các nhà nghiên cứu ít kinh nghiệm. “Các tạp chí “dỏm” bắt trả phí, chỉ muốn lấy tiền mà không quan tâm tới chất lượng...