English

Tags: Đại hội Đoàn khóa VI, Đoàn trường, Tuổi trẻ Duy Tân, Đại học Duy Tân

Đoàn trường Đại học Duy Tân - giữ lửa qua từng thế hệ

03/05/2012

Sáng ngày 28/04/2012, gần 300 đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Duy Tân tại Hội trường 713 - K7/25 Quang Trung để bầu ra Ban chấp hành khóa VI...