English

Tags: Đại học Seattle

Lễ ký kết hợp tác đào tạo giữa Đại học Duy Tân và Đại học Seattle Pacific (SPU)

27/10/2008

Trong chương trình hợp tác đào tạo với đại học quốc tế, sáng ngày 25/08/2008, Đại học Duy Tân đã có buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với trường SPU...

Sinh viên Seattle Pacific university (SPU) đến học tập tại Đại học Duy Tân

22/06/2009

Trong khuôn khổ hợp tác và đào tạo cho sinh viên quốc tế, sáng ngày 22/06/2009 tại phòng họp 706, lãnh đạo Đại học Duy Tân đã tiếp đoàn sinh viên trường Đại học Seattle Pacific (SPU)...

Hội thảo khoa Y Dược

06/08/2010

Sáng ngày 04/08/2010, Khoa Y Dược Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Cập nhật xu thế hiện đại về cấu trúc và tổ chức ngành Điều dưỡng của Hoa Kỳ...

“Tiếp cận mới về dạy học” với GS. Lê Xuân Hy

19/08/2010

Sáng ngày 19/08/2010, GS. Lê Xuân Hy-đến từ Đại Học Seattle (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện về chủ đề “Tiếp cận mới về dạy học” với Ban Giám Hiệu và giảng viên Trường Đại học Duy Tân.   GS. Lê Xuân Hy trao đổi với các giảng viên DTU   Tại buổi nói chuyện, GS. Hy đã trình bày một số lý thuyết mới về dạy học trong đó nhấn mạnh đến việc phát huy tính tự học ở người học. Theo GS Hy Dạy học không chỉ cung cấp tri thức, dạy học cần trang bị những kỹ năng để người học biết đối mặt và giải...