English

Tags: Ứng dụng công nghệ 3D

Ứng dụng Công nghệ 3D trong Đào tạo

Ứng dụng Công nghệ 3D trong Đào tạo

07/09/2018

Ứng dụng công nghệ 3D thực tế ảo trong đào tạo đang là xu hướng được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, công nghệ này vẫn chưa được phổ biến nhiều, đặc biệt là trong các lĩnh vực đào tạo có yếu tố chuyên môn như y khoa, kiến trúc, xây dựng…