Học đường
Bộ GD&ĐT làm việc với lãnh đạo các trường sư phạm

Bộ GD&ĐT làm việc với lãnh đạo các trường sư phạm

Bộ GD&ĐT và các trường sẽ đưa ra tính toán sao cho phù hợp, trong đó việc quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm sẽ phải được ưu tiên; sẽ có những trường trung tâm, trường phân hiệu và vệ tinh.