Học đường
Đại học Duy Tân Tuyển sinh ngành Kiến trúc năm 2017

Đại học Duy Tân Tuyển sinh ngành Kiến trúc năm 2017

Đào tạo các chuyên ngành Kiến trúc Công trình, Kiến trúc Nội thất và Thiết kế đồ họa, Đại học (ĐH) Duy Tân đang cung cấp cho xã hội những Kiến trúc sư lành nghề để kiến tạo nên những công trình tốt về công năng, đẹp về hình thức. Chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao cũng chính là một chất xúc tác đòi hỏi nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực Kiến trúc