28/12/2016 02:37:20

Ngày nhà giáo ở các nước trên thế giới

Dạy học là một nghề cao quý và đóng vai trò then chốt đưa sự tiến bộ của nhân loại. Hàng năm, nhiều nước trên thế giới kỷ niệm ngày nhà giáo để tôn vinh những người đã ngày đêm miệt mài bên giáo án vì sự nghiệp đào tạo và khơi nguồn kiến thức. Tuy nhiên, mỗi quốc gia lại tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo theo những sắc thái khác nhau, tùy thuộc vào đặc trưng lịch sử và văn hóa của họ.

(4.0/1)447

Gửi bình luận