04/01/2017 09:45:33

Ngày hội Khai trường

Loa...loa...loa...loa...

Chiềng làng, chiềng xã

Thượng hạ, tây đông...

Kính mời Vườn Cò, già trẻ gái trai, Cò Chủ - Cò Trùm, Cò thầy - Cò trò,... tề tựu đông đủ về Đỉnh DTU để cùng đánh trống mừng ngày hội Khai trường.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhớ ngày nào Vườn Cò DTU còn mở cánh cửa “khiêm nhường” để đón lớp Cò đầu tiên về “cư ngụ” thì giờ đây, Vườn Cò DTU đã trở thành một khu vườn rộng lớn với hàng chục ngàn Cò lớn Cò bé từ khắp mọi miền Tổ quốc “bay” về. “Đất lành chim đậu”, Vườn Cò DTU đã và đang là “cái nôi” của những thế hệ Cò “tuổi trẻ - tài cao”.

(...)

 

(0/0)0123

Gửi bình luận