TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tuyển sinh 2012: Lưu ý mã ngành trước khi đăng ký dự thi (07/03/2012)

Tuyển sinh 2012: Lưu ý mã ngành trước khi đăng ký dự thi (Tuyển sinh 2012) Từ năm 2012, các trường đăng ký thông tin tuyển sinh phải chuyển đổi và đăng ký theo mã ngành mới. Mã ngành đào tạo của các trường sẽ bắt đầu bằng 1 ký tự (ký tự D với trình độ ĐH và ký tự C với trình độ CĐ), kèm theo sau là 6 chữ số.